Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Claves Públicas Axuda

Para poder traballar co seu Concello é necesario que teña no seu navegador implantado o certificado raiz da entidade emisora (CA) que utiliza esta páxina web.

No caso de que non o teña implantado podra obter as CA se segue estes manuais

Normalmente o navegador Microsoft Internet Explorer xa ten instaladas estes certificados, en caso que de desexe usar outro navegador pode implantalos e así evitar que lle aparezan avisos de ameazas nesta páxina web.

No seguinte documento explicamos como implantar estes certificados no navegador Firefox.